نویسنده: bestcrm ارسال نامه

وب سایت: http://bestcrm.7gardoon.com

مقالات

دریافت فکس

دریافت فکس

از طریق نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان طلوع (Tolue CRM) مبتنی بر سیستم VOIP

امکان کالرآیدی( CallerID)

امکان کالرآیدی( CallerID)

شناسایی شماره تلفن مشتریان از طریق سیستم VOIP مبتنی بر نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان طلوع (Tolue CRM)

ذهن خوانی

ذهن خوانی

ذهن خواني يعني "بدون داشتنِ مدركِ قابل اثبات و سند محكم، ادعا كنيم |