نویسنده: bestcrm ارسال نامه

وب سایت: http://bestcrm.7gardoon.com

مقالات

قانون مورفی

قانون مورفی

«اگر احتمال خطا باشد، خطا رخ خواهد داد.»

 چگونه خوب بفروشیم؟؟؟

چگونه خوب بفروشیم؟؟؟

هوش فروش خود را تقویت کنیم

اصل ۹۰ به ۱۰ چیست؟

اصل ۹۰ به ۱۰ چیست؟

فرصت‌های خوب همیشه آن لحظه که انتظار دارید سر راهتان نمی‌آیند

دکترا نمیخوانم

دکترا نمیخوانم

هر درجه تحصیلی معنا و مفهوم و کارکردی دارد. |